Clwydian Creatives Art Trail September 2021

Arts Organisation
Header image for the site

Open Studios Art Trail

DOWNLOAD AND PRINT THE STUDIOS OPENING TIMES AND MAP HERE

* With the uncertainty of Pandemic, If you are making a special trip to a studio it might be best to check the Clwydian Creatives Facebook page for live updates on studios opening or contact the studio directly. 

The Clwydian Creatives Art Trail - Open studios.  This free annual event takes place across Flintshire & Denbighshire with 21 studios hosting 41 artisans.  Each studio will be inviting you in to chat about their work and  watch demonstrations of their creative process.  It is a unique chance for you to peek behind the scenes, ask questions, get hints & tips and  be inspired!  

The studios are open in a wide variety of places from   people homes, community halls or purpose built studios.   Please contact the individual studios if you are unsure of the directions/access  information.   Use the chart and trail map to plan your Art Trail route.  


Mae'r digwyddiad blynyddol rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal ledled Sir y Fflint a Sir Ddinbych gyda 21      stiwdio yn cynnal 41 o grefftwyr.  Bydd pob stiwdio yn eich gwahodd i mewn i sgwrsio am eu gwaith a gwylio arddangosiadau o'u proses greadigol. Mae'n gyfle unigryw i chi edrych y tu ôl i'r llenni, gofyn cwestiynau, cael awgrymiadau a syniadau a chael eich ysbrydoli!  

Mae'r stiwdios ar agor mewn amrywiaeth eang o leoedd o gartrefi pobl, neuaddau cymunedol neu stiwdios pwrpasol.   Cysylltwch â'r stiwdios unigol os ydych chi'n ansicr o'r cyfarwyddiadau / gwybodaeth fynediad.   Defnyddiwch y map hwn i gynllunio'ch Llwybr Celf.  

Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.